ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО ПЛОВДИВ

Пресметнете кога ще Ви се родят котенцата

Въведете датата когато е била заплодена котката Ви.
Пример: Декември 01, 2004 напишете 12-01-2004месец - дата - година
- -

Въведете на кой ден ражда нормално котката Ви:
(средно 65-ти ден)

дни

Котенцата ще се родят на:


Сайтове развъдници
Развъдник за котки Persy de Gal

Развъдник за котки Fantasy Avalon

Развъдник за котки Shalun Khan